Príbeh doktora Sovu a ako vznikla DIAMOND YACCA

Som autorom a tvorcom jedinečného saponínového výživového doplnku s názvom DIAMOND YACCA doctor sova®. Podpisujem sa len pod tento produkt a garantujem jeho kvalitu a účinnosť prírodných saponínov v ňom obsiahnutých. Môj produkt DIAMOND YACCA spoznáte na trhu podľa ochrannej známky doctor sova®.

Rodený Čech, no srdcom Slovák

Narodil som sa v roku 1939 a pochádzam z Čiech, konkrétne od Znojma. Môj životný príbeh je veľmi pestrý a bohatý na zážitky, a to už  od skorého detstva. V Znojme, ktoré sa nachádza dva kilometre od rakúskej hranice sa hovorilo česky a nemecky. Na susednom majeri pracoval ako vojnový zajatec jeden anglický pilot, ktorého v tejto oblasti zostrelili a nevedeli, čo s ním. Ako malé dieťa ma zaujal a začal som za ním chodiť. Zajatec sa so mnou rozprával a ukazoval mi, čo hovorí. Ani som nevedel ako a naučil som sa hovoriť prvým cudzím jazykom - angličtinou.

Po skončení vojny bol môj otec ako administratívny pracovník železníc preložený do Košíc, kde založil projekčný úrad a natrvalo sa v Košiciach aj usadil. Moja mamička ako zdravotná sestra dostala prácu v nemocnici. Všetci sme sa životu na Slovensku a v Košiciach rýchlo prispôsobili a naučili sa rozprávať po slovensky.

Štúdium a práca v SAV

Moje školské roky sa teda začali na Slovensku a gymnázium som ukončil maturitou. V Košiciach existovali v tom čase iba dve vysoké školy – lekárska a strojnícka fakulta. Na oboch sa mi darilo dobre, ibaže na strojníckej fakulte bolo veľa rysovania, ktoré mi až tak nešlo, a tak som si vybral lekársku fakultu. Tu som už na prijímacích skúškach odpoveďami vzbudil záujem a skúšajúci prof. Mäsiar ma pozval na katedru biochémie, kde som pracoval ako pomocný asistent. Ostal som tam až do promócie a v roku 1964 som prešiel na Ústav experimentálnej biológie Slovenskej Akadémie Vied. Na jej pôde som neskôr pracoval aj na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat, kde som sa venoval molekulárnej genetike.

Na SAV som strávil 25 rokov a stihol som vyprodukovať okolo sto pôvodných vedeckých publikácií,  šesť monografií a patentovať si 49 originálnych vynálezov vo vtedajšom Československu, ale aj v zahraničí ako Maďarsku, Holandsku, ba aj v USA. V roku 1970 som získal titul kandidáta vied v oblasti biochémie a v roku 1989 mi bola udelená čestná strieborná medaila Akadémie vied za zásluhy v biologických vedách.

SAV logo

Zdroj foto: SAV

Odkúpenie najcennejšieho patentu

V priebehu týchto rokov som absolvoval viacero krátkodobých i dlhodobých študijných pobytov v zahraničí. Pochodil som Švédsko, Maďarsko, Španielsko, Anglicko či Nemecko. V roku 1991 som navštívil Kanadu, kde som zotrval dlhšie, a to až kým som nezískal americký patent na svoj najcennejší vynález – autofokusáciu.

Tento patent odkúpila odo mňa známa spoločnosť vyrábajúca whisky, ktorá výrobu prostredníctvom drahej destilácie nahradila mojím jedinečným patentom. Predajom patentu som získal dostatok financií na to, aby som po návrate na Slovensko založil svoj vlastný výskumný ústav – Biologické substancie v Košiciach.

Trieda SNP 5, Košice

Zdroj foto: Google Maps

Tvrdá práca v mojom výskumnom ústave

Súkromný výskumný ústav má tú výhodu, že sa tam môžete zaoberať tým, čo vás zaujíma. Nevýhodou je, že si na to musíte sám zarobiť, pretože od štátu nedostane žiadne prostriedky. V mojom výskumnom ústave som však začal skúmať a vyrábať vakcíny, očkovacie látky a enzýmy, o ktoré bol a je veľký záujem dodnes.

V roku 1993 som sa dostal k prírodným saponínom z Yuccy, o ktorých som viedol mnohé prednášky. Vtedy som zistil, že o saponínoch sa nielen na Slovensku, ale ani vo svete na lekárskych fakultách neprednáša. Ku štúdiu saponínov mi slúžili údaje získané pomocou faxu z Viedenskej vedeckej knižnice za nemalé prostriedky.

Dva druhy saponínov a ich správny pomer

Saponíny v organizme vykonávajú jedinú, ale nezastupiteľnú činnosť – znižujú povrchové napätie na povrchoch čriev, žalúdka a iných orgánoch ako aj vo všetkých krvných a lymfatických cievach a spriechodňujú ich tým, že podporujú odstraňovanie všetkých škodlivých prvkov a sedimentov, ktoré môžu stáť za mnohými chorobami.

Postupne som zistil, že existuje niekoľko druhov saponínov: tie, ktoré penia majú veľké molekuly a účinkujú iba v tráviacom ústrojenstve – žalúdku a črevách, čiže steránové saponíny, a menšie terpénové saponíny, ktoré prispievajú k prečistenia ciev vrátane všetkých ostatných orgánov.

Pomer penivých – steránových a terpénových saponínov v rastline Yucca Shidigera sa mení podľa ročných období či obdobia dažďov a sucha. Dospel som k záveru, že k výrobe vysokoúčinného saponínového preparátu je potrebné saponíny rozdeliť na ich pôvodné zložky a správne zmiešať.

Zužitkovanie patentu

K deleniu saponínov som sa rozhodol použiť svoj vynález, na ktorý mi bol v roku 1993 udelený americký patent – autofokusáciu. Po určitých modifikáciách sa mi to podarilo a delením prírodných saponínov z rastliny Yucca Shidigera som získal viac ako šesť zložiek steránových penivých saponínov a do pätnásť druhov terpénových nepenivých saponínov.

Nespočetnými pokusmi na potkanoch som sledoval možnosti ich cieleného miešania, aby som vytvoril účinný preparát, ktorý by mal stabilné zloženie nezávisle od ročných období či počasia a ktorý by obsahoval toľko zodpovedajúcich druhov saponínov, koľko je potrebných na prečistenie celého organizmu podľa veľkosti plôch jednotlivých orgánov tela.

Saponínový výživový doplnok DIAMOND YACCA doctor sova®

Požiadavky na vývoj produktu boli ťažké. Veď tráviaca trubica je dlhá okolo 15 metrov, ale dĺžka všetkých ciev je viac ako 1 600 kilometrov! Zodpovedajúci výživový doplnok by mal teda obsahovať malé množstvo steránových penivých saponínov, ale veľké množstvo terpénových nepenivých saponínov.

Zároveň som zistil, že obsah jednotlivých saponínov sa v rastline Yucca Shidigera mení. Prvý krok bol, aby sa surovina nakupovala v takom období, kedy je obsah terpénových saponínov v Yucce najvyšší. Druhým krokom bola separácia saponínového extraktu autofokusáciou. Do výsledného produktu som namiešal 80 – 90 % terpénových saponínov, pričom v produkte musia prevládať iróny a ionóny nad triterpénovými saponínami. Bol som spokojný, vedel som, že konečný produkt bude mať vždy vyvážené účinky, a to rovnako čo do rýchlosti i rozsiahlosti.

Diamond Yacca produkty na zelenom pozadí

DIAMOND YACCA doctor sova® 280 kapsúl

99,90 
Je saponínový výživový doplnok: so 100% obsahom čistých prírodných saponínov z rastliny Yucca Shidigera s presne garantovaným potrebným pomerom terpénových a steránových saponínov v jednej kapsule. (nejedná sa o žiadnu lacnú, kde silno predpokladáme neúčinnú zmesku saponínov z yuccy, ktorá sa dá kúpiť bežne na internete) vyrobený priamo MUDr. Otom Sovom, CSc. DIAMOND YACCA doctor sova® môže pomôcť pri mnohých ochoreniach.
Pridať do košíka

Výsledný produkt som pomenoval DIAMOND YACCA. Je certifikovaný a nesie ochrannú známku doctor sova®. Je tým najlepším, čo sa podarilo zo saponínov vytvoriť. Za DIAMOND YACCA doctor sova® nestojí žiadna náhoda, žiadne kopírovanie, ale tvrdá, niekoľkoročná práca, množstvo zrealizovaných náročných výskumov, a to často aj v neprebádaných oblastiach vedy.

Môj produkt DIAMOND YACCA doctor sova® sa od akýchkoľvek iných bežných saponínových preparátov podstatne líši kontrolovaným zložením vyvinutím na vedeckom základe s následným požadovaným účinkom.