Ekologická dekontaminácia pôdy

Dekontaminácia pôdy a vody znečistenej ropou a inými látkami sa dá robiť aj ekologicky bez použitia chémie. Som autorom jedinečnej metódy, pri ktorej využívam dážďovky a zmeny v ich DNA. Konkrétne ide o enzymatickú prostrediu absolútne neškodnú dekontamináciu.

Prvýkrát som sa stretol s problematiku dekontaminácie pôdy pri odstraňovaní nafty v Kanade v roku 1991, kedy som uskutočnil likvidáciu zamorenia pôdy ropnými látkami pomocou baktérií. Baktérie vylučovali také enzýmy, ktoré dokázali ropné látky rozštiepiť na oxid uhličitý a vodu, čiže na nič. Ropná škvrna jednoducho zmizla.

Keďže ma táto problematika zaujala, po návrate na Slovensko som sa jej začal venovať viac. Na väčšie dekontaminácie sú však potrebné nie mililitre ale hektolitre takejto látky. Napadli ma dážďovky a ich enzýmy. Aj napriek tomu, že dážďovky nič nesyntetizujú, rozhodol som sa skúmať a meniť ich DNA, čo sa mi po množstve pokusov aj podarilo. V priebehu jedného roka som mal už viac ako desať miliónov modifikovaných dážďoviek, a tak som v roku 1993 mohol spustiť priemyselnú výrobu dekontaminačných enzýmov.

Na mojej dážďovkovej farme v južných teplejších oblastiach Maďarska mi dážďovky produkujú také enzýmy, ktoré dokážu likvidovať ropné látky, PCB, DDT a iné bez stopy. Časť enzýmov produkujem aj v niekoľkých desiatkach stolitrových autofokusačných prístrojoch u mňa vo výskumnom ústave.

Použitím enzýmov som úplne prevrátil dovtedy (a žiaľ aj doteraz) používané metódy „sanácie“ hornín znečistených ropnými látkami, ktoré sa vykonávali tak, že sa znečistené horniny vydolovali a odviezli na nejaké vyznačené miesto, kde sa skladovali. Po desiatkach rokov tam baktérie vykonali svoju prácu, ale medzitým každé podobné skladisko bolo zdrojom ďalšej kontaminácie.

Jeden liter enzýmov rozloží tridsať litrov ropných látok na oxid uhličitý a vodu. Dekontaminácia sa vykonáva na mieste „in situ“ a hornina ostáva čistá a použiteľná na všetky ciele od poľnohospodárstva až po stavebníctvo.

Sanácie som vykonával v zahraničí na rôznych miestach, ako dekontaminácia benzínových púmp v Holandsku, Švédsku, základní NATO, nádrží ropných látok v Španielsku, železničných tratí v Maďarsku, PCB látok pri elektrárňach v Rumunsku, Izreaeli a v mnohých ďalších krajinách sveta.

V prípade záujmu o dekontamináciu ma kontaktujete, rád ju zrealizujem na základe Vašich požiadaviek.

MUDr. Oto Sova, CSc., tel.: 0905 608 455, email: oto.sova@doktorsova.sk

Skúmanie trávy
Dekontaminácia