Publikácie a patenty

Počas mojich výskumov a kariéry som napísal viac ako sto pôvodných vedeckých publikácií, šesť monografií a patentoval 49 originálnych vynálezov vo vtedajšom Československu, ale aj v zahraničí ako Maďarsku, Holandsku a USA.

Moje najdôležitejšie monografie a vedecké štúdie:

 1. O. Sova, P. Mäsiar: Das Verhalten von Serumeiweisen bei eiweisdepletierten Ratten. Berlin. Akademie Verlag, 1966 (67 str.)
 2. P. Mäsiar, O. Sova: Composition of serum proteins during developing protein depletion studied by starch gel electrophoresis. Col.Czech.Chem.Com.61,1967 (21 str.)
 3. O. Sova, P. Mäsiar: Quantitative halbautomatische Auswertung der Elektrophorese in Stärkegel mittels der Registrier-Apparatur „Zeiss-ERI-10!. Verlag Berlin,1966 (21 str.)
 4. O. Sova: Príspevok k štúdiu regulácie proteosyntézy makroorganizmov. Košice, 1976 (150 str.)
 5. O. Sova: O možnostiach centrálnej regulácie proteosyntézy organizmov. Košice, 1978
 6. O. Sova: Autofokusácia – Autofokusierung. Košice – Berlin, 1988 (96 str.)
 7. O. Sova: Vyperme si organizmus. Košice 1997, ISBN 80-967785-1-7 (107 str.)

Moje najdôležitejšie patenty:

 1. O. Sova: Spôsob výroby amfolytického pufru pre izoelektrické fokusovanie. 1981/Čs 187104
 2. O. Sova: Spôsob samočinného izoelektrického fokusovania.1983/Čs 211856
 3. O. Sova, M. Viest: Spôsob výroby subcelulárnej parenterálnej látky proti neonatálnej kolienteritíde prasiat. 1986/ Čs 2311145
 4. O. Sova, M. Viest: Spôsob izolácie termolabilného enterotoxínu baktérií E. coli. 1987/Čs 2309839
 5. J. Szilasi, O. Sova: Spôsob výroby chemicky čistého l-lyzínu. 1989/ Čs 265509
 6. O. Bodišová, A. Mezzei, O. Sova a spol.: Eljárás vizes oldatban viherő nagytisztiságú szÍnezék koncentrátumok kinyerésére természetes anyagból. 1992/Hu 210485
 7. O. Sova: Method and apparatus for separating biological substances and organic components in solution. 1993/USA 5.256.269
 8. O. Sova: Zariadenie na voľnú elektromigračnú separáciu látok v roztoku. 1997/Sk 278459 
 9. O. Sova, O. Bodišová: Prostriedok na dočasnú obnovu pôvodnej farby šedivých vlasov. 1998/Sk 2249
 10. G. DeBoer, O. Sova: Method and apparatus  for continuous flow isoelectric focusing for purification of biological materials. 1998/EU 36821