Tipy a rady

Kúpili ste si yuccu (saponíny), ktorá nesplnila účel? Nie sú saponíny ako saponíny

Prírodné saponíny z yuccy sú už známe a stávajú sa čoraz atraktívnejšou komoditou. Reklám a produktov na yuccu pribúda stále viac. Sklamanie prichádza, ak výživový doplnok nemá požadovaný efekt. Ako rozpoznať správne saponíny?

Saponíny sú výnimočné prírodné látky extrahované väčšinou z palmy yucca. Znižovaním povrchového napätia v našom tele napomáhajú odstrániť zo stien ciev, nervov a lymfatického systému všetky škodlivé prvky a sedimenty, ktoré sa tam usadili.

Jeden typ saponínov pení. Celý proces by sme mohli prirovnať k umývaniu špinavých hrncov saponátom. Aj preto sa saponíny nazývajú organické mydlá. Laicky povedané saponíny organizmus vyperú, t.j. namydlia všetky orgány tela, urobia ich povrchy klzkými a postupne z nich napomáhajú odstrániť  nepotrebné sedimenty. Príkladom je cholesterol (tuk) v cievach, peľové alergény, žlčníkové a obličkové kamene, vírusy, baktérie a ďalšie. Vďaka tomu, že takto pôsobia v celom organizme, môžu byť nápomocné pri  veľkom množstve ochorení.

Systematické testovania, tisícky analýz

MUDr. Oto Sova, CSc., lekár a erudovaný biochemik, ocenený striebornou medailou SAV za zásluhy v biologických vedách, autor 100 vedeckých publikácií a 49 patentov sa k výskumu saponínov dostal v roku 1990. Začiatky boli ťažké, materiálov bolo nedostatok, no napriek tomu sa pustil do cieľavedomého a dlhodobého skúmania saponínov z yukky.  Najprv vytvoril teoretický model pôsobenia saponínov, overil ho experimentmi na zvieratách, potom nasledovali systematické testovania na tisícoch dobrovoľníkov v nadväznosti na vplyv saponínov na rôzne ochorenia. Postupne prišli na rad množstvá analýz výsledkov a až potom bol uvedený na trh produkt s názvom DIAMOND YACCA doctor sova®, aby bol užitočný pre tých, ktorí ho potrebujú.

Príklady testovaní a výsledky výskumov:

  • žlčníkové kamene

Sledovaných bolo 196 dobrovoľníkov zo Slovenska aj Čiech, ktorí mali objektívne preukázané žlčníkové kamene, avšak nemali ich dlhšie ako tri roky. Skupina sa skladala zo 151 žien a 45 mužov, ktorí užívali DIAMOND YACCA doctor sova® po dve kapsule denne (1-0-1). Obsah kapsule bol tvorený presným pomerom terpénových a steránových saponínov. Diéty a lieky stanovené svojím lekárom sledovaní užívali naďalej. „Výsledky testovania preukázali, že zo 196 pacientov boli žlčníkové kamene odstránené v 187 prípadoch, čo predstavuje 95%-tnú úspešnosť. Ich neprítomnosť potvrdili sonografické a röntgenologické vyšetrenia,“ opisuje MUDr. Sova.

  • vysoký krvný tlak, cholesterol, triglyceridy

Päť rokov vo výskumnom ústave MUDr. Sovu bola monitorovaná skupina 64 ľudí, ktorí trpeli vysokým krvným tlakom a vysokými hodnotami cholesterolu a triglyceridov. Išlo o 50 % mužov a 50 % žien. Asi po troch týždňoch užívania saponínov po dve kapsule denne došlo k poklesu hladiny triglyceridov takmer na normu. Približne po šiestich týždňoch došlo k vzostupu cholesterolu, avšak o ďalších 8 – 10 týždňov začal postupne cholesterol klesať a ustálil sa na norme. Po 12 – 16 týždňoch došlo zároveň k poklesu krvného tlaku.

  • ochorenia pečene

„V testovaní boli vyhodnotené výsledky 428 dobrovoľníkov, ktorí netrpeli dlhšie ako 1 – 7 rokov rôznymi poškodeniami pečene, hepatálnymi léziami, ako následkom infekčného zápalu poškodenia pečene (hepatitídy) rôznych typov, mononukleózy, steatózy, cirhózy a pod.,” hovorí lekár. U všetkých pacientov dochádzalo po užívaní saponínov z DIAMOND YACCA doctor sova® k veľmi podobnej reakcii. Výsledky laboratórnych pečeňových testov najprv javili zhoršenie a po istej dobe (jeden až tri mesiace) sa rapídne zlepšili. 368 užívateľov po 6 – 8 mesiacoch užívania saponínov malo objektívne negatívne pečeňové testy, čo predstavuje úspešnosť 86%!

  • diabetes 2. typu

Výskumu sa zúčastnilo 348 dobrovoľníkov, ktorí netrpeli týmto typom diabetu dlhšie ako 1 -15 rokov. Skupina bola zložená zo 199 žien a 149 mužov. Všetci pacienti užívali dlhodobo denne po dve kapsule saponínov z DIAMOND YACCA doctor sova® až do ukončenia testovania. Naďalej užívali aj lieky predpísané lekárom. Pacienti boli priebežne vyšetrovaní u svojho lekára a iba takto získané hladiny krvnej glukózy sa vyhodnocovali. Vyšetrenia sa realizovali každý týždeň až do konca experimentu, t. j. celkovo po obdobie jedného roka. Výsledkom bolo, že u 42 % dobrovoľníkov došlo k priamemu pozitívnemu efektu na hladinu glukózy v krvi, ktorá po prvotnom krátkom rozkolísaní začala postupne klesať na normálnu hodnotu, čo je významný úspech. „Dokonca u 40 % pacientov došlo k podstatnému zlepšeniu zdravotného stavu a po opakovaných krvných testoch u ošetrujúceho lekára si inzulín už nemuseli pichať,dopĺňa MUDr. Sova.

  • a ďalšie.

Prečo sa teda u mnohých prípravkov z yukky nedostaví deklarovaný efekt?

Na trhu je možné v súčasnosti nájsť rôzne druhy saponínov podporovaných masívnou reklamou s názvami ako extrakt yukka, yukka shidigera, organické yukkové prípravky a pod. „Vzhľadom na ich nízku cenu je ale veľká pravdepodobnosť, že ich obsahom je iba nakúpený, nedelený a neočistený prášok z yukky, akási zmeska saponínov s potenciálne malým efektom na ľudský organizmus. Naďabíte dokonca aj na plagiáty mojich prípravkov,“ ozrejmuje MUDr. Oto Sova, CSc.

Na to, aby saponíny pôsobili v organizme tak, ako majú, je dôležité ich samotné zloženie. Saponíny v prípravku DIAMOND YACCA doctor sova® prechádzajú špeciálnym procesom čistenia, kedy sa z nich odstraňujú rôzne potenciálne škodlivé látky, ktoré sa môžu vnášať do organizmu, ale hlavne procesom delenia, kedy sa najprv odseparujú na terpénové a steránové a následne sa zmiešavajú v presnom pomere. Práve delenie a následné správne pomerové zmiešanie jednotlivých typov saponínov rozhoduje o kvalite a ich možnom účinku.

Dva typy saponínov a ich separácia

Existujú dva druhy saponínov, steránové a terpénové. Steránové saponíny sa nedokážu vstrebať do krvného obehu a pôsobia iba v tráviacom systéme (majú veľkú, komplikovanú molekulu, rozpúšťajú sa vo vode a sú penivé). Terpénové saponíny (s menšou molekulou, nepenia a dobre sa vstrebávajú do celého organizmu) napomáhajú očistiť celý cievny, lymfatický systém, a tým aj všetky orgány tela.

„V roku 1964 švédsky profesor Westerberger vyvinul separačnú metódu, ktorá delila rôzne látky na základe ich izoelektrického bodu. Túto metódu som prepracoval na veľkokapacitnú metódu a v roku 1993 mi bol na ňu udelený americký patent. Momentálne je v mojom výskumnom ústave autofokusáciou možné rozdeliť steránové saponíny na päť až šesť odlišných typov, rovnako je možné deliť aj terpénové saponíny, ktorých je podstatne viac, ako napr. na ionóny, iróny a vinyly,“ vysvetľuje MUDr. Oto Sova, CSc.

Konkurenčné spoločnosti uvedený patent nevlastnia a predpokladáme, že ich produkty obsahujú zmesku neupravovaných saponínov. Ak budú v určitej šarži prevažovať steránové saponíny, po ich užívaní môže nastať, že sa požadovaný efekt v podobe pomoci pre cievy, lymfu a nervy nedostaví. Naopak, v prípade prevahy terpénových saponínov bude podpora pre zlepšenie funkčnosti a prečistenie čriev nedostatočná.

„My berieme zodpovednosť za pôsobenie a odporúčame saponíny zodpovedajúcej kvality len v prípadoch, kde skutočne dokážu pomôcť. A ak niekto vyhlási, že saponíny nie sú účinné, tak má skúsenosti s nekvalitným výrobkom, ktorý bol zhotovený a predávaný bez potrebných vedomostí iba v intenciách ponuky a reklamy, no nie zodpovednosti,uzatvára MUDr. Oto Sova, CSc.

Spokojnosť drvivej väčšiny užívateľov DIAMOND YACCA doctor sova® znamená, že sa na kvalitu našich prípravkov nesúcich ochrannú známku doctor sova® môžete spoľahnúť.

Naše produkty si môžete kúpiť jedine na www.doktorsova.sk alebo vo vybraných lekárňach online. Hľadajte naše logo doctor sova®.

Pridaj komentár